Zen Sangha

Het vaste aanbod is drie meditatiebijeenkomsten per week, uitgezonderd zijn de reguliere schoolvakanties. De basis voor ons programma is afgeleid van de Japanse Soto Zen meditatietraditie.

Met elkaar vormen we een gemeenschap aangeduid als Sangha.

De Sangha is een werkplaats om je meditatiepraktijk te beoefenen. Niet alleen als training in vormloos gewaar-zijn. De uitnodiging is om de ervaringen van je meditatiepraktijk ook in je dagelijks persoonlijk leven toe te passen. Dit kan2 door bewust-aanwezig-zijn in het moment binnen je gezin, werk en je relatie(s). Bewust-aanwezig-zijn kan ook door dienstbaar te zijn aan anderen en de zorg voor het milieu.

Tijdens een meditatiebijeenkomst in de zendo  worden verschillende vormen van meditatie beoefend.r

Je hoeft geen ervaring te hebben

…de intentie om deel te nemen en te mediteren is voldoende.

Schuiven naar boven