Soetradienst

Iedere 2e woensdagavond van de maand is de soetradienst onderdeel van het meditatieprogramma. De voorzanger reciteert traditionele zen-boeddhistische teksten.

Met deze teksten eren we de boeddhistische grondleggers, leraren en leraressen. We herinneren mensen die overleden zijn. We noemen namen van mensen die ziek zijn of bijzondere aandacht behoeven om zo een bijdrage te leveren aan herstel en of kwaliteit van leven. Namen van overledenen en zieken worden door de aanwezigen zelf aangedragen.

Schuiven naar boven